Contacte amb nosaltres!!!

Articles personalitzats

 

D’acord al contingut a l’article 103 del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre per el qual s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment no és aplicable als contractes realitzats a distància que es refereixen al subministre de béns confeccionats conforme les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats. Els productes de Xíndria.Cat catalogats com a personalitzats, al tractar-se de productes confeccionats a partir de les imatges subministrades pels clients i fets totalment a mida, Xíndria.Cat no estarà obligat a realitzar devolucions de les comandes dels articles personalitzats.

 

Articles no personalitzats

 

Pel que fa als productes que no són personalitzats, es poden tornar en un plaç de 14 dies naturals des de el dia de la recepció de la comanda. Per casos on la devolució sigui per causes imputables a Xíndria.Cat (producte defectuós o no coincident amb la referència comprada), serà Xíndria.Cat qui s’encarregarà de recollir els productes i/o canviar-los pel correcte fent-se càrrec dels costos de devolució i/o canvi.

 

En el cas de què la devolució sigui per causes no imputables a Xíndria.Cat, com poden ser canvis de talla o altres canvis que siguin deguts a un canvi d’opinió o error per part del client a l’hora de fer la compra, serà el client qui s’encarregui de tornar-nos els productes en perfecte estat sense cap demora indeguda, i en qualsevol cas dins dels 14 dies naturals des de la recepció dels productes. En aquests casos Xíndria.Cat, reemborsarà al client totes les despeses dels productes, excepte les despeses d’enviament. Així mateix, caldrà que sigui el client qui assumeixi el cost directe de la devolució dels productes.

Per tal de formalitzar la devolució, caldrà omplir el formulari de devolució que us farem arribar fent una petició a la nostra adreça de correu electrònic info@xindria.cat